Hoe reserveren?

Voor reservatie vragen wij uw identeitskaart mee te brengen alsook het bedag van de waarborg plus één maand huur.

Na ondertekening van het contract en betaling van de gelden kan de klant onmiddellijk over zijn unit beschikken.

Antwerp
Merksemsesteenweg 148
2100 Deurne
info@gosselinselfstorage.eu
+32 800 24 488
Op het web
Twitter:
LinkedIn:
Facebook:
E-mail: info@gosselinselfstorage.eu
Terug naar boven